Návšteva v Ostravskom katechetickom a pedagogickom centre

Riaditeľ katechetického úradu Andrej Šottník spolu s metodičkou pre katechézu vo farnosti Martinou Šipošovou boli navšíviť kolegov v Ostravskom katechetickom a pedagogickom centre. Na začiatok stretnutia nás prijal o. biskup Mons. Martin David, potom sa naša misia presunula do priestorov katechetického centra. Návšteva vzájomne priniesla mnoho podnetných myšlienok, skúseností v oblasti katechézy vo farnosti, aj školského vyučovania náboženstva. S nádejou, že toto stretnutie bolo začiatkom možnej spolupráce, tešíme sa na ďalšie stretnutia.

Videá