Inovačné vzdelávanie pre učiteľov náboženstva v Trnave

Milí kolegovia - učitelia náboženskej výchovy / náboženstva, 

v spolupráci s DKÚ Trnava, DKÚ Bratislava a DKÚ Nitra ponúka KPKC  inovačné vzdelávanie v priestoroch DKÚ Trnava, ktoré sú Vám z hľadiska cestovania bližšie. V prípade Vášho záujmu, prosíme o vyplnenie kontaktného formulára, nájdete ho na tomto linku: https://docs.google.com/forms/d/1EEBfHp4ZLxKalhQ3RogX5vjOaCLkiUhtTDHkL-0u-hc/edit.

Link bude prijímať odpovede do 15.10. Potom ho vyhodnotíme a o výsledku Vás budeme informovať.

Bližšie informácie:

  • Názov inovačného vzdelávania: Náboženské kompetencie v novom kurikule náboženskej výchovy
  • Miesto konania Diecézny katechetický úrad v Trnave / online priestor
  • Školiteľ: autor a garant nového kurikula NBV doc. ThDr. Tibor Reimer, PhD.
  • Termín realizácie: január - marec 2024 (upresníme prihláseným záujemcom, na základe časových možností školiteľa)
  • Rozsah vzdelávania: 50 hodín (z toho 20 hodín dištančnou formou, 30 hodín prezenčnej formy sa uskutoční kombinovane = 2-3 stretnutia v Trnave / 2-3 online)
  • Poplatok za vzdelávanie: 120 € K úhrade prihlásených záujemcov vyzveme. (Absolventom zamestnávateľ priznáva príplatok za profesijný rozvoj (§ 14 e zákona 553/2003 Z.z.) na sedem rokov je najviac v sume 12%. Za absolvovanie jedného inovačného vzdelávania v min. rozsahu 50 hodín je mesačný príplatok k mzde vo výške 3%.) 
  • Možnosť preplatenia poplatku zamestnávateľom.

Vzdelávanie v Trnave sa uskutoční v prípade, že sa prihlási dostatočný počet učiteľov.

Kolektív DKÚ BA

 

Videá