Informácie z metodického dňa

Milí učitelia NBV/NAB, milí katechéti,
dávame Vám k dispozícii informácie, ktoré odzneli na metodickom dni:
  • prosíme o priebežné posielanie štatistických a osobných údajov  učiteľa náboženstva na adresu Diecézneho katechetického úradu Bratislavskej arcidiecézy. Poslať ich možno elektronicky, vypísaním elektronického formulára alebo aj poštou. Údaje prosíme poslať do konca mesiaca september.
  • ponúkame možnosť workshopov v oblasti výchovy k manželstvu a rodičovstvu, sexuálnej výchovy a výchovy k láske. Program "POVEDZ MI LÁSKA" je určený pre žiakov navštevujúcich etickú aj náboženskú výchovu. Je rozšírený už od piateho ročníka základnej školy po deviaty. A pre 1. a 2. ročník stredných škôl. Viac informácií k programu sa dozviete v tomto linku
  • Predmetom súťaže Biblická olympiáda v školskom roku 2023/2024 budú tieto knihy Svätého Písma (vrátane poznámok pod čiarou)Starý zákon:   GENEZIS 12 – 36, DANIEL 1 – 6, 13; Nový zákon: Evanjelium podľa Jána, Ako novinka:   Žalm 27

           Spoločná tém vybraných kníh: Vytrvať vo viere

            Autorom nového tematického zamerania súťaže je vysokoškolský pedagóg, doc. ThDr. Branislav Kľuska, PhD.

  • Učebnice – nebudú , SSV nerobí dotlač.
  • PZ  - www.kpkc.sk pre 1. ročník , ostatné  vyd. Don Bosco – pracovnyzosit.sk
  • Overovanie nového kurikula  bolo  ukončené, školy, ktoré overovali, môžu učiť podľa nového kurikula, pridali sa ďalšie školy, ktoré overujú všetky predmety.
  •  Nové kurikulum, a tým aj nové delenie na cykly, začne platiť  v šk, roku 2026/2027,dovtedy sa budú tvoriť materiály – učebnice a pracovné zošity. 
  • Pre tých, ktorí premýšľate  o službe animátora stretka alebo malého spoločenstva alebo ste už animátorom vo farnosti máme pozvanie na seminár "Sprevádzam spoločenstvo"23.9. - 25.11. 6. stretnutí (soboty) od 9:00 - 12:00  Seminár je zameraný na osvojenie si základných zručností umenia sprevádzať (umenie počúvať, kerygmatický prístup, vykazateľnosť, oceňovanie a pod) Miesto konania seminára vybavíme v rámci dekanátu podľa záujmu. Prihlásiť sa môžete cez prihlasovací formulár
  • Prezentáciu doc. Mgr. Róberta Horku, PhD.  nájdete v prílohe.

 

Vyprosujeme Vám pokojný začiatok nového školského roku, silu a múdrosť pri ohlasovaní radostnej zvesti.

Videá