AKO ROBIŤ VSTUPNÝ PRAHOVÝ ROZHOVOR

Praktická ukážka prahového rozhovoru, kedy ho použiť, aj s využitím kariet s obrázkovými symbolmi. Prahový rozhovor pomôže odhaliť osobnostný a duchovný rast birmovanca, úspešnosť prípravy na birmovku, odkryť slabé, silné miesta, účinnosť a kvalitu.

Termín: 28. september 2023, 9:00 - 11:00 h v priestoroch Diecézneho katechetického úradu, Špitálska 7, BA

Na stretnutie je potrebné sa prihlásiť cez FORMULÁR, alebo na dku@abuba.sk alebo telefonicky 0903 982 542.

Stretnutie je vhodné pre kňazov aj animátorov.

Videá