WORKSHOP s praktickými ukážkami - pre kňazov 16. október

Dávame do pozornosti WORKSHOP s praktickými ukážkami hlavných princípov diecézneho programu "Poď a uvidíš",  v termíne 16. októbra 2023 (pondelok) o 9:00 - 11:00 h, na Diecéznom katechetickom úrade v Bratislave, Špitálska 7. 

Na workshop je potrebné sa prihlásiť na adrese dku@abuba.sk alebo cez formulár, príp. cez tel. kontakt 0903 982 542.

Videá