SPREVÁDZAM SPOLOČENSTVO - seminár pre animátorov vo farnosti

Dávame do pozornosti nový termín seminára Sprevádzam spoločenstvo, ktorý začne 14. októbra 2023 v pastoračnom centre v Lamači. Seminár je vhodný pre všetkých animátorov stretiek, malých spoločenstiev, najmä pre animátorov birmovancov. Program tvorí 6 stretnutí na získanie základných zručností umenia sprevádzať. Obsahom všetkých stretnutí je krátky teoretický vstup a najmä interaktívne skupinové dynamiky.

Je potrebné prihlásiť sa cez prihlasovací formulár . Aktuálne informácie nájdete na www.podauvidis.abuba.sk 

 

 

Obsah jednotlivých stretnutí seminára:

  1. stretnutie 14.10.2023 – Vstupný prahový rozhovor – ako ho viesť
  2. stretnutie 21.10.2023 – Práca v skupinkách s evanjelizačným prístupom
  3. stretnutie 4.11.2023 – Kerygmatický prístup ohlasovania evanjelia
  4. stretnutie 11.11.2023 – Tvorba otázok
  5. stretnutie 25.11.2023 – Overovanie, prekonávanie prekážok, počúvanie, oceňovanie
  6. stretnutie 9.12.2023 - Tréning stretnutia, modlitby príhovoru a odovzdanie certifikátu s požehnaním

Videá