Pozvánka na Metodický deň

Učiteľov náboženstva a náboženskej výchovy pozývame na

METODICKÝ DEŇ, 

ktorého súčasťou bude aj slávnostné Veni Sancte. 

Uskutoční sa 

v sobotu 2. septembra 2023 

v aule Benedikta XVI. RKCMBF UK, Kapitulská 26, Bratislava.

 

 

Program:

 9:00 - VENI SANCTE slávnostná sv. omša v Dóme sv. Martina, hlavný celebrant Mons. ICDr. Stanislav Zvolenský, PhD., bratislavský arcibiskup metropolita.

10.00 – informácie Diecézneho katechetického úradu pre šk. rok 2023/2024

11.00 – Vybrané knihy Svätého písma pre 22. ročník Biblickej olympiády Evanjelium podľa sv. Jána. 

               Lektor: prof. ThDr. Pavol Farkaš, PhD. PhD.

12. 30 – predpokladaný záver

 

Účasť je potrebné potvrdiť alebo ospravedlniť. Môžete využiť elektronický formulár.

Uvedené podujatie je súčasťou diecéznej formácie učiteľa náboženstva a náboženskej výchovy.

Tešíme sa na naše spoločné chvíle a do nastávajúcich dní vyprosujeme veľa zdravia a hojnosť Božích milostí. 

tím DKÚ

Videá