Seminár Sprevádzam spoločenstvo

V mesiacoch apríl až jún 2023 sa konal v priestoroch kapucínskeho kláštora v Pezinku seminár Sprevádzam spoločenstvo pre animátorov vo farnosti, ktorý organizoval Diecézny katechetický úrad v Bratislave. Seminár ponúkol osvojenie si základných zručností umenia sprevádzať. Zúčastnilo sa ho 30 ľudí rôznych farností a rôzneho veku, ktorí už animátorskú službu pre spoločenstvá vo farnosti robia alebo sa na ňu len chystajú. Lektorkou seminára bola metodička katechetického úradu pre katechézu vo farnosti, Mgr. Martina Šipošová so svojim tímom. Tento seminár bude možné absolvovať opäť na jeseň 2023. Viac info bude na www.dku.abuba.sk
 
                                                                     

Videá