Víťazi celoslovenského kola Biblickej olympiády

V dňoch 22. až 24. mája hostil Diecézny katechetický úrad Bratislavskej arcidiecézy súťažiacich z celého Slovenska. V priestoroch kláštorného komplexu rehoľného spoločenstva Pavlínov v Šaštíne sa konalo celoslovenské kolo Biblickej olympiády, na ktorom sa zúčastnilo 20 najúspešnejších družstiev. Tohtoročná biblická súťaž bola zameraná na vedomosti z kníh Nehemiáš, Ester, Judita a 1. Petrovho listu. Súťažili trojčlenné družstvá, zvlášť zo stredných a zo základných škôl. Okrem súťaženia mali všetci účastníci bohatý program spojený s prehliadkou národnej Baziliky Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne a kráľovského mesta Skalica. Každý deň prišiel medzi nás aj o. arcibiskup Stanislav Zvolenský. Hlavným organizátorom podujatia bolo Katolícke pedagogické a katechetické centrum. Víťazmi celoslovenského kola sa stali:

 
 
 
 
 
 
 
 
Kategória základné školy
 
1. miesto – Benita, Romana a Katarína
                  ZŠ sv. Cyrila a Metoda v Košiciach
2. miesto – Erik, Beáta a Margaréta
                  ZŠ A. Kmeťa v Leviciach
3. miesto – Stela, Matúš a Teodor
                   ZŠ sv. Vincenta v Ružomberku

 

Kategória stredné školy
 
1. miesto – Júlia, Pavlína a Dominika
                  Gymnázium sv. Františka z Assisi v Žiline
2. miesto – Michal, Ján a Dominik
                  Gymnázium A. Merici v Trnave
3. miesto – Ľudmila, Dominika a Dorota
                  Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre
 
Všetkým víťazom aj zúčastneným srdečne blahoželáme a zároveň vyjadrujeme vďaku učiteľom náboženstva a katechétom za dôslednú prípravu.
 
Ďakujeme sponzorom, ktorí štedro prispeli na ceny pre víťazov. 
 

Videá