Arcidiecézna púť detí do Marianky

Dávame do pozornosti tradičnú arcidiecéznu púť do Marianky v sobotu dňa 20. mája 2023. Témou púte je: Krajší svet s Máriou.. Táto púť môže byť možnosťou poďakovania sa aj pre prvoprijímajúce deti .

Organizátori: eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí, Diecézny katechetický úrad Bratislavskej arcidiecézy.

 

 

 

 

 

Hlavný zodpovedný: zodpovední za eRko (OC Bratislava): Miroslava Selecká, Dominika Bujdáková, vdp. Ivan Slepčan

Registrácia:  https://erko.sk/putdeti/ do 13. 5. 2023

Forma:          púť + katechéza + sv. omša

 1. Obetný dar: konzervy pre ľudí na Ukrajine

  Účastnícky príspevok: 1€/ pútnik + možnosť prispieť dobrovoľný príspevok na obed

  Príspevok pokrýva náklady na organizáciu (WC, materiál, technické zabezpečenie,…) a malý darček pre deti. Účastnícky príspevok sa odovzdáva pri registrácii pri bazilike v Marianke.

  Kontakt: putmarianka@gmail.com 

  Miroslava Selecká – 0904 662 362 

  Dominika Bujdáková – 0915 660 608

  Ivan Slepčan, kaplán farnosť Blumentál – 0908 330 779

 

PROGRAM

8.00 – 9.00  začiatok putovania z Rače (popri putovaní malé úlohy)

9.30 – 10.30 putovanie zo Stupavy (popri putovaní malé úlohy)

9.30 – 13.00 registrácia pri bazilike

10.30 – 13.30 katechéza v pútnych skupinách v údolí

12.00 – 13.30 spoločný obed (párky)

12.30 – 14.00 workshopy

14.15 zraz vlajkonosičov na parkovisku pri bazilike 

14.30 sv. omša pri jaskynke Lurdskej Panny Márie

16.00 odchod domov

(Neregistrovaným negarantujeme občerstvenie a darček.)

 

Videá