Informácie z metodického dňa

 Milí učitelia NBV/NAB, milí katechéti,
dávame Vám k dispozícii informácie, ktoré odzneli na metodickom dni.
 

Psychoterapeutka PhDr. Daša Toporcerová, PhD. -  reláciu na tému internetovej závislosti nájdete Doma je doma na TV LUX v archíve

https://www.tvlux.sk/archiv/play/minimalizuj-svoj-virtualny-svet

Link na e – knihu Živoffline https://drive.google.com/file/d/1-alK8TeMfNyLjJBw8fOU-0aQGDvdQL4F/view

Na stránke zksm.sk – blogy – živoffline

Kniha More poznania dostupná v kníhkupectvách

Kniha Dospievajúci – práve v tlači, o vydaní vás budeme informovať

Pedagóg Trnavskej univerzity Mgr. Marek Wiesenganger, PhD.

Link na českú stránku https://vychovakectnostem.cz/

Objednávky  kariet Výchova k cnostiam a knihy Krajinou cností  cez mail marek.wiesenganger@truni.sk

 

 

Vyprosujeme vám milosti potrebné pre vašu službu.

Tím DKÚ BA

Videá