Výsledky diecézneho kola súťaže Biblia očami detí a mládeže.

Vyhodnotenie výtvarnej súťaže Biblia očami detí a mládeže

Dňa 12. apríla 2023 na DKU v Bratislave prebehlo vyhodnotenie výtvarnej súťaže Biblia očami detí a mládeže. Do súťaže sa zapojilo viac ako  200 žiakov . Práce vyhodnotili Mgr. art. Pavol Rehák a Mgr. art. Ondrej Gavalda. Za spoluprácu im srdečne ďakujeme. Blahoželáme víťazom, prvé tri miesta z každej kategórie postupujú na celoslovenské kolo do Levoče.

 

 

 

 

Výsledky z diecézneho kola

1. kategória: Materské školy

1. miesto - Jakub Kolumber, MŠ sv.Vincenta de Paul Bratislava, Prosba kráľovnej Ester

2. miesto – Kristína Jakubová, MŠ sv.Vincenta de Paul Bratislava, Kráľ ustanovil Ester za kráľovnú

3. miesto – Magdaléna Adamčíková, MŠ sv.Vincenta de Paul Bratislava, Odvážna Ester kráčajúca do paláca

Cena poroty

Daniel Braun, MŠ sv.Vincenta de Paul Bratislava, Kráľ prichádza k Ester na návštevu

Lujza Lešková, MŠ sv.Vincenta de Paul Bratislava, Ester u kráľa

Dorota Župová, MŠ sv.Vincenta de Paul Bratislava, Kráľovná Ester v paláci

Lilien Šebestová, CMŠ G. B. Mollovej Bratislava, Pomoc pri oprave múru a stráž

Eliška Renyi, CMŠ G. B. Mollovej Bratislava, Ester sa modlí so ženami za národ

Patrik Bolfa, MŠ Kysucká Senec, Stavba chrámu

Matúš Farkaš, CMŠ G. B. Mollovej Bratislava, Boh vyslyší modlitby kráľovnej Ester

Pavla Korytárová, CMŠ G. B. Mollovej Bratislava, Oprava a stráž múru

 

2. kategória – 1.,2. ročník základná škola

1. miesto – Leonard Bene, ZŠ s MŠ s VJM Vetvárska Bratislava, Judita prináša do Betúlie Holofernovu hlavu

2. miesto – Mia Pastuchová, ZŠ s MŠ Kuchyňa, Ester označuje Amana za nepriateľa

3. miesto – Dorota Dömötörová, CSŠ sv. Martina Hviezdoslavov, Juditin zásah

Cena poroty

Natália Mauric , ZŠ s MŠ s VJM Vetvárska Bratislava, Ester sa stane kráľovnou

Sára Dávidová , ZŠ s MŠ Kuchyňa, Ester označuje Amana za nepriateľa

Linda Bogyó, CSŠ sv. Martina Hviezdoslavov, Juditin zásah

Gréta Hurbanová, ZŠ s MŠ Kuchyňa, Judita ide k Asýrčanom

Natália Mitánek, ZŠ s MŠ s VJM Vetvárska Bratislava, Kráľ láskavo prijíma Ester

Benjamín Bočkay, SŠI Vlastenecké nám. Bratislava, Obnova Jeruzalema

Alžbeta Novotná, CSŠ sv. Martina Hviezdoslavov, Ester u kráľa Ahasvéra

Eliška Juríčková, ZŠ s MŠ Česká Bratislava, Ester prosí za svoj národ

 

3. kategória – 3.,4. ročník základná škola

1. miesto – Bibiana Balková, zš s mš Vývojová Bratislava, Juditina odvaha

2. miesto – Karolína Kmeťová, zš s mš Vývojová Bratislava, Juditino rozhodnutie

3. miesto – Iva Kučarová, zš Kysucká Senec, Judita – odvaha a dôvera v Boha

Cena poroty

 Ema Šrámeková, Spojená škola sv.Františka z Assisi Bratislava, Ester pred kráľom

Anna Franzová, Spojená škola sv.Františka z Assisi Bratislava, Výber kráľovnej

Max Guldan, Spojená škola Novohradská 3 Bratislava, Obnovenie mesta a chrámu Nehemiášom

Viktória Žiaková, zš Tajovského Senec, Ester prosí kráľa o pomoc

Olívia Mészárosová, zšHollého Borský Mikuláš, Boh sa o mňa stará a pomáha mi

Barbara Antošová, sši Vlastenecké nám. Bratislava, Esterin zásah u kráľa

Nina Anderovská, zš s mš Riazanská Bratislava, Nehemiah

Aneta Lengyelová, zš s mš Hargašova Bratislava, Ester

Diana Hrstková, zš s mš Kuchyňa, Judita s dôverou v Boha ide do asýrskeho tábora

Alex Šmátrala, zš s mš Kuchyňa, Mardochej sa neklania Amanovi

Jaroslav Suchánek, zš s mš Kuchyňa, Ester s dôverou v Boha predstupuje pred kráľa

Hana Winterová, Spojená škola sv. Uršule Bratislava, Odvážna modlitba Nehemiáša

Branislav Zrubec, Spojená škola sv. Uršule Bratislava, Petrovo povzbudenie k dôvere k Bohu

Klára Kubincová, Spojená škola sv. Uršule Bratislava, Odvážna Ester pred kráľom

 

4. kategória – 5.,6.ročník základná škola

1. miesto – Rita Mocková, Spojená škola sv.Františka z Assisi Bratislava, Kráľovi predčítavajú pamätné knihy a letopisy

2. miesto – Viktoria Gajewska, Spojená škola sv.Františka z Assisi Bratislava, Judita s ďakovným olivovým vencom

3. miesto - Alžbeta Chmelíková, Spojená škola sv.Františka z Assisi Bratislava, Ester sa rozhodla

Cena poroty

Zuzana Karasová, Spojená škola sv.Františka z Assisi Bratislava, Ester sa stáva kráľovnou

Magdaléna Nagyová, Spojená škola sv.Františka z Assisi Bratislava, Ester si oblieka kráľovské rúcho

Šimon Tešovič, ZŠ s MŠ Za kasárňou Bratislava, Mardochejov sen

Ema Bieliková, ZŠ s MŠ Kuchyňa, Odvážna Judita

Nikola Dujničová, ZŠ s MŠ Kuchyňa, Judita a asýrsky tábor

 

5.kategória – 7.,8.,9.ročník základná škola

1.miesto – Paulína Murgašová, Spojená škola sv.Františka z Assisi Bratislava, Ester prichádza za kráľom s prosbou

2.miesto – Martina Královičová, Spojená škola sv.Františka z Assisi Bratislava, Nehemiáš obzerá zničené múry Jeruzalema

3.miesto – Sara Slováková, ZŠ s MŠ Vývojová Bratislava, Judita ukazuje hlavu Holofernesa

Cena poroty

Bianka Turečková, ZŠ s MŠ Cerová, Judita a Holofernes

Dorota Šiškovičová, ZŠ Matky Alexie Bratislava, Kvet odpadne, lebo Pánovo slovo trvá naveky

Filip Ondrejka, ZŠ s MŠ Kuchyňa, Odovzdanie sa

Barbora Hrachovská, ZŠ J.Kupeckého Pezinok, Judit odovzdáva Holofernesovu hlavu slúžke

Elisa Vrbová, Spojená škola sv.Františka z Assisi Bratislava, Blúdiace ovce sa vracajú k pastierovi

Ela Tringelová, ZŠ Tajovského Senec, Ester u kráľa

Sophia Pastuchová, Spojená škola sv. Uršule Bratislava, Odvážna Ester

Ema Fábryová, ZŠ Veľký Biel, Vlej mi dôveru Pane

Jázmin Gábor, zš s vjm Holice, Ester

 

6.kategória – stredné školy

1. miesto – Martina Lovasová - Spojená škola de la Salle Bratislava, Modlitba Ester

Cena poroty

 Serafína Janošková – Gymnázium Matky Alexie Bratislava, Dôveruješ?

 

7. kategória  - stredné umelecké školy

1. miesto – Eva Dubjelová, SŠUPAT Bratislava , Modlitba za silu v ťažkej úlohe

2. miesto  - Peter Gyarmarti, SŠUPAT Bratislava, Ustanovenie slávnosti Purim

3. miesto – Lucia Čapkovičová, SŠUPAT Bratislava, Zmluva

 

Videá