SPREVÁDZAM SPOLOČENSTVO - seminár pre animátorov (nielen) birmovancov

Dávame do pozornosti nový termín seminára Sprevádzam spoločenstvo, ktorý začne 15. apríla 2023. Seminár je vhodný pre animátorov birmovancov z farností, ktoré sa rozhodli pripravovať birmovancov na sviatosť birmovania podľa diecézneho programu "Poď a uvidíš". Program tvorí 6 stretnutí na získanie základných zručností umenia sprevádzať a na osvojenie si základných princípov programu.. Seminár je vhodný aj pre kňazov a animátorov slúžiacich vo farnostiach aj iným cieľovým skupinám, ako sú birmovanci. Obsahom všetkých stretnutí je krátky teoretický vstup, icebreakers (hry podporujúce celkovú dynamiku stretnutia) a interaktívne skupinové dynamiky (praktické zážitkové dynamiky)

Prihlasovací formulár a aktuálne informácie nájdete na www.podauvidis.abuba.sk 

 

 

Obsah jednotlivých stretnutí seminára:

  1. stretnutie 15.4.2023 – Vstupný prahový rozhovor – ako ho viesť
  2. stretnutie 22.4.2023 – Práca v skupinkách s evanjelizačným prístupom
  3. stretnutie 13.5.2023 – Kerygmatický prístup ohlasovania evanjelia
  4. stretnutie 20.5.2023 – Tvorba otázok
  5. stretnutie 10.6.2023 – Overovanie, prekonávanie prekážok, počúvanie, oceňovanie
  6. Ukážkové stretnutie s konkrétnou témou a využitím prvkov a princípov umenia sprevádzať

Videá