WORKSHOP s praktickými ukážkami

Dávame do pozornosti WORKSHOP s praktickými ukážkami hlavných princípov diecézneho programu "Poď a uvidíš",  v termíne 23. marca 2023 o 9:30 - 11:00 h, na Diecéznom katechetickom úrade v Bratislave, Špitálska 7. Na workshop je potrebné sa prihlásiť na adrese dku@abuba.sk alebo cez formulár, príp. cez tel. kontakt 0903 982 542.

Videá