Informácie z metodického dňa

 Milí učitelia NBV/NAB, milí katechéti,
dávame Vám k dispozícii informácie a prednášku, ktoré odzneli na metodickom dni.
 
 
  • najbližšie podujatia : 28. a 29.3 . 2023 dekanátne kolá biblickej olympiády (prezenčná forma)
  • ďalší metodický deň je naplánovaný na stredu 19. apríla 2023
  • tí, ktorí organizujete výtvarnú súťaž Biblia očami detí a mládeže, môžete zasielať výtvarné práce k nám na katechetický úrad do 19. marca 2023
  • v prílohe nájdete prednášku ThLic. Jozefa Nádaského, Dogmatické a liturgické rozdiely medzi katolíkmi a pravoslávnymi veriacimi
  • k prvej prednáške  p. Mgr. Patrika Pátereka, Online a offline nástroje pre učiteľov náboženstvaprikladáme linky k programu Canva. Program poskytuje bezplatné možnosti tvorby grafického materiálu a pomôcok pre katechézu alebo školské vyučovanie náboženstva 1. link, ​2. link, 3. link

        

Vyprosujeme vám milosti potrebné pre vašu službu.

Tím DKÚ BA

Videá