Seminár Život malého spoločenstva

Dávame do pozornosti seminár Život malého spoločenstva, ktorý otvára priestor pre mimosviatostnú katechézu vo farnosti. Seminár, vhodný pre dospelých, má 8 stretnutí a je inšpirovaný programom Farské evanjelizačné bunky. Program podporuje evanjelizačný model života farnosti. Seminár sa v tomto čase koná vo farnosti Pezinok.
 
Súvisiace: 

Videá