RISE UP - duchovná príprava na Svetové dni mládeže v Lisabone 2023

Dávame do pozornosti prípravné katechézy pred Svetovými dňami mládeže, ktoré budú v auguste 2023 v Lisabone. Sú súčasťou spoločnej duchovnej prípravy na stretnutie so Svätým Otcom. Autori katechéz pripravili cestu prehĺbenia viery založenú na slovese "Rise Up" (slovensky "Vstaň"), ktoré je ústrednou témou všetkých katechéz.

Pre slovenských mladých pútnikov budú katechézy vychádzať každý druhý piatok. „Ku každej katechéze je pripravená aj príručka pre animátora, ktorá je návodom na to, ako materiály používať,“ vysvetľuje Matúš Reiner, tajomník Rady pre mládež a univerzity KBS. Katechézy budú postupne pribúdať na stránke svetovednimladeze.sk , kde budú voľne dostupné na stiahnutie a používanie.

Katechéza pozýva všetkých animátorov počúvať mladých ľudí a pomáhať im, aby vo svetle Božieho slova rozpoznali cesty, ktoré ich vedú k tomu, aby sa tak ako Mária vydali na cestu a ponáhľali sa. Mladí budú mať možnosť podeliť sa o svoju vieru, vypočuť si hlas Cirkvi a budú povzbudzovaní k sviatosti zmierenia a Eucharistie.

„Prvá prípravná katechéza má názov "Vstaň a vydaj sa na cestu" a je úvodom do spoločného putovania na SDM 2023. Chceme pozvať všetkých mladých na Slovensku, aby sa zapojili do spoločnej prípravy na Svetové dni mládeže aj formou stretnutí s prípravnými  katechézami a tak sa duchovne spojili s mladými na celom svete,“ dodáva tajomník Rady pre mládež a univerzity KBS Matúš Reiner.

Spracované podľa TK KBS.

Súvisiace: 

Videá