Seminár pre animátorov birmovancov - SPREVÁDZAM SPOLOČENSTVO

V súčasnosti prebieha seminár Sprevádzam spoločenstvo pre animátorov birmovancov z farností, ktoré sa rozhodli pripravovať birmovancov na sviatosť birmovania podľa diecézneho programu "Poď a uvidíš". Program tvorí 6 stretnutí na získanie základných zručností umenia sprevádzať a osvojenie si základných princípov programu.. Seminár je vhodný pre kňazov aj animátorov birmovancov. Obsahom všetkých stretnutí je krátky teoretický vstup, icebreakers (hry podporujúce celkovú dynamiku stretnutia) a interaktívne skupinové dynamiky (praktické zážitkové dynamiky)

Ďalší seminár Sprevádzam spoločenstvo plánujeme organizovať v apríli 2023. Aktuálne informácie sledujte na www.podauvidis.abuba.sk 

 

 

Obsah jednotlivých stretnutí seminára:

  1. stretnutie 12.11.2022 – Vstupný prahový rozhovor – ako ho viesť
  2. stretnutie 26.11.2022 – Práca v skupinkách s evanjelizačným prístupom
  3. stretnutie 10.12.2022 – Kerygmatický prístup ohlasovania evanjelia
  4. stretnutie 14.1.2023 – Tvorba otázok
  5. stretnutie 28.1.2023 – Overovanie, prekonávanie prekážok, počúvanie, oceňovanie
  6. Ukážkové stretnutie s konkrétnou témou a využitím prvkov a princípov umenia sprevádzať

Videá