Pozvánka na metodický deň

Pozývame všetkých kňazov, učiteľov náboženstva/náboženskej výchovy a katechétov na metodický deň, ktorý sa uskutoční dňa 8. novembra 2022 (utorok) na RK CMBF UK, Kapitulská 26, Bratislava (Aula Benedikta XVI.), so začiatkom o 8:00 hod. Je súčasťou diecéznej formácie učiteľa náboženstva a náboženskej výchovy.  Účasť na metodickom dni je potrebné potvrdiť alebo ospravedlniť. Môžete využiť elektronický formulárZároveň prosíme tých, ktorí na metodický deň nebudú môcť prísť, aby nám o tom dali vedieť.

 

 

 

 

Program: 

1. Mons. prof. ThDr. Jozef Haľko, PhD.

Téma: Inkvizícia

 

Prestávka a informácie AKÚ

 

2. Veronika Strelková, Pavol Danko

Téma: Predstavenie a využitie katechetických programov TV LUX

 

3. Mgr. Daniela Komorná

Téma: Využitie dramatizácie (scénok) v katechéze

 

Predpokladaný záver: 13.00 hod.

 

Tešíme sa na stretnutie. 

kolektív AKÚ BA

Videá