Pozvánka na metodický deň

Pozývame všetkých kňazov, učiteľov náboženstva/náboženskej výchovy a katechétov na metodický deň, ktorý sa uskutoční dňa 4. februára 2023 (sobota) na RK CMBF UK, Kapitulská 26, Bratislava (Aula Benedikta XVI.), so začiatkom o 8:00 hod. Je súčasťou diecéznej formácie učiteľa náboženstva a náboženskej výchovy.  Účasť na metodickom dni je potrebné potvrdiť alebo ospravedlniť. Môžete využiť elektronický formulár. Zároveň prosíme tých, ktorí na metodický deň nebudú môcť prísť, aby nám o tom dali vedieť.

 

 

 

 

Program: 

Mgr. Patrik Páterek                  

Téma: Online a offline nástroje pre učiteľov náboženstva 

 

Prestávka a informácie AKÚ

 

ThLic.  Jozef Nádaský

Téma: Dogmatické a liturgické rozdiely medzi katolíkmi a pravoslávnymi veriacimi

 

Predpokladaný záver: 13.00 hod.

 

Tešíme sa na stretnutie. 

kolektív AKÚ BA

Videá