Poďakovanie

Milí naši učitelia NBV/NAB, milí katechéti,

končí sa ďalší školský rok, v ktorom ste venovali svoje sily službe zasievania Božieho kráľovstva do sŕdc detí, ktoré Vám boli zverené.

Ako práca učiteľa, vychovávateľa, tak aj práca katechétu je poslaním náročným. Nech Vám je ale povzbudením vedomie, akú veľkú dôveru má vo Vás Boh, keď Vám vkladá do rúk svoje deti, aby ste im pomáhali objaviť cestu, ktorá k nemu vedie.

Každé Vaše slovo, ktoré ste v tomto roku na hodinách vypovedali, je semienkom, ktoré má v sebe obrovský potenciál vyklíčiť, keď nastanú vhodné podmienky. Neverili by ste, koľko toho zostane v mysliach a srdciach detí, hoci to niekedy vyzerá celkom inak. My kňazi bývame v spovedniciach neraz svedkami toho, ako tie zasiate semienka vzklíčia aj po mnohých rokoch. Božie pravdy plynutím času nestrácajú na sile.

Chcem Vám vyjadriť svoju vďačnosť za Vašu svedomitú službu rozsievania Slova. Božie zaľúbenie vo Vás, ktorí sprostredkujete jeho maličkým slová života, je isto väčšie ako moje slová vďaky. Nech Vás Pán za všetko bohato odmení.

Želám Vám požehnané dni prázdnin, aby ste si oddýchli a načerpali silu do ďalšieho roka Božej služby.

Zároveň Vás chcem už teraz pozvať na slávnosť Veni Sancte, ktorá bude v sobotu 3. septembra 2022 o 9.00 hod. v Dóme sv. Martina. Po sv. omši budeme mať prvý metodický deň v nasledujúcom školskom roku.

Ešte raz Vám zo srdca ďakujem a želám pokojné a na milosti bohaté dni prázdnin, pod dobrotivou ochranou našej nebeskej Matky.

S pozdravom

Andrej Šottník, riaditeľ DKÚ

 

Ilustračné foto: www.pixabay.com

 

Videá