Rozširujúce štúdium učiteľstva náboženskej výchovy.

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK v Bratislave otvára pre pedagogických a odborných zamestnancov v budúcom akademickom roku 2022/23 rozširujúce štúdium učiteľstva náboženskej výchovy. Dvojročné štúdium bude prebiehať v externej forme a umožní získať aprobáciu na vyučovanie predmetu náboženská výchova. Prihlasovať sa dá do konca septembra 2022. Podrobnosti sú na webovej stránke fakulty www.frcth.uniba.sk ( https://frcth.uniba.sk/studium/rozsirujuce-studium/

 

 

 

Ilustračný obrázok: Zdroj: www.pixabay.com 

Videá