Výsledky celoslovenského kola BODAM 2021/2022

 
KPKC zverejnilo výsledky celoslovenskej súťaže Biblia očami detí a mládeže 2021/2022. Vyhodnotenie sa uskutočnilo 10.5. 2022 v Levoči. Obsahom tohto ročníka bola kniha Skutky apoštolov a téma Putovanie za cieľom. Našu diecézu reprezentovali prvé tri víťazné práce z každej kategórie. Teší nás umiestnenie štyroch prác detí, srdečne blahoželáme!
 
 
 
 
 
 
 
1. kategória - Materské školy
 
1. miesto- Lucia Cerovská
Zoslanie Ducha Svätého
Materská škola Rohožník
 
 
2. kategória - ZŠ 1.- 2. ročník
 
1. miesto - Noémi Bene
Ježišov návrat k Otcovi
ZŠ s MŠ s VJM, Vetvárska 7, Bratislava
 
 
4. kategória - ZŠ 5.- 6. ročník
 
2. miesto - Nina Hošková
Obrátenie Šavla
Základná škola Rohožník
 
 
5.kategória - ZŠ 7.- 9. ročník
2.miesto - Martin Medlen
Evanjelista Lukáš píše list Teofilovi
Spojená škola sv. Františka z Assisi,
Bratislava

 

Celoslovenské výsledky ako aj výtvarné práce nájdete na stránke KPKC. https://kpkc.sk/vyhodnotenie-vytvarnej-sutaze-biblia-ocami-deti-a-mladeze-2022/

Videá