Výsledky celoslovenského kola BO 2021/2022

 

V dňoch 17.-18. mája 2022 sa sa konal  20. ročník celoslovenského kola Biblickej olympiády. Hostiteľmi boli Košice. Žiaci základných škôl a študenti stredných škôl  súťažili v dvoch kategóriách. Účastníci celoslovenského kola boli najlepšími riešiteľmi Biblickej olympiády na úrovní diecéz. 

Víťazmi celoslovenského kola BO 2022 v kategórii základné školy sa stalo družstvo z Nitrianskej  diecézy – Gymnázium sv. Cyrila a Metoda z Nitry . Víťazmi celoslovenského kola BO 2022 v kategórii stredné školy sa stalo družstvo z Trnavskej diecézy - Gymnázium Angely Merici z Trnavy. 

Družstvo našej arcidiecézy zo ZŠ Dojč  sa umiestnilo na šiestom mieste v kategórii základné školy a družstvo z Gymnázia na Grösslingovej ulici v Bratislave sa umiestnilo v kategórii stredné školy na šiestom mieste.

Všetkým srdečne blahoželáme a zároveň vyjadrujeme vďaku učiteľom náboženstva a katechétom za dôslednú prípravu.

Videá