Arcidiecézna púť detí do Marianky

 

Dávame do pozornosti tradičnú arcidiecéznu púť do Marianky v sobotu dňa 28. mája 2022. Témou púte je: Panna Mária – Kráľovná pokoja, objavovanie Panny Márie ako služobnice pokoja, jednoty a úcty medzi ľuďmi. Táto púť môže byť možnosťou poďakovania sa aj pre prvoprijímajúce deti a zároveň sa viaže na čas okolo 24. mája, kedy sa v Cirkvi slávi spomienka Panny Márie Pomocnice kresťanov

Organizátori: eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí, Diecézny katechetický úrad Bratislavskej arcidiecézy, hlavný zodpovedný: Tomáš Krampl, kaplán z farnosti Bratislava – Najsv. Trojice, kontakt: 0910 228 558, tomas.krampl@gmail.com, zodpovední za eRko (OC Bratislava): Miroslava Selecká, Dominika Bujdáková, Jana Debnárová, Nicolette Petrášová, Lucia Kodayová, na starosti majú registráciu, nahlasovanie zborov, katechézy, kontakt: putmarianka@gmail.com

Registrácia:  https://erko.sk/putdeti/ do 25. 5. 2022

Forma:          púť + katechéza + sv. omša

 1. PÚŤ
  • dve pútnické cesty:
   • z Rače – z parkoviska nad amfiteátrom v Knižkovej doline cca. od 8.00
   • zo Stupavy – z priestoru pred farským kostolom sv. Štefana cca. od 9.30
  • vzbudenie úmyslu – nezabudnite s deťmi ešte pred púťou (púť sa dá predložiť Bohu ako duchovná obeta a tak si nejakú milosť vyprosiť)
  • „vstupné“ na pútnickú cestu – nezabudnúť pútnickú zástavu a naučiť sa nejakú pútnickú pieseň k Panne Márii – aj z JKS
  • vstupy na pútnickú cestu budú označené „bránami“ (španielske stánky s animátormi v tričkách), kde animátori odovzdajú vedúcemu skupiny (alebo rodičovi) tzv. Pútničkov – „preukazy pútnika“ aj s úlohami na cestu
  • pútnické úlohy – konajú sa na vedúcim skupiny ľubovoľne zvolených miestach počas cesty v ľubovoľnom poradí:
 2. ticho – 10 min.
 3. desiatok ruženca, alebo celý ruženec za mier na Ukrajine
 4. vymeniť si batoh, alebo zobrať aj batoh druhého

 

 • hneď po príchode do Marianky prosíme, aby ste išli najprv do Baziliky Narodenia Panny Márie a pomodlili sa (aj nahlas) pred milostivou sochou mariatálskej Panny Márie, ktorá sa nachádza na zadnej strane „Pútničkov“ (pre neputujúcich budú „Pútničkovia“ k dispozícii na registrácii) – to je totiž vyvrcholenie pútnej cesty!!!
 • registrácia – oproti vchodu do baziliky

2. KATECHÉZY

 1. od 10.30-13.30 budú prebiehať v svätom údolí katechézy. Mapku majú deti v „Pútničkoch“, po absolvovaní katechézy dostanú klasické pečiatky.

Videá