Súťaž Rodina a základné ľudské právo na život - pre základné aj stredné školy.

Dávame do pozornosti súťaž Rodina a základné ľudské právo na život. Výtvarné diela aj videá je možné posielať do 10.6.2022. Cieľom súťaže je zapojiť žiakov a študentov základných a stredných škôl do vnímania a prežívania dôležitosti rodiny, dobrých vzťahov v rodine aj mimo nej a do vnímania dôležitosti ochrany života každého človeka bez ohľadu na jeho veľkosť či iné parametre; čiže zapojenie do oblastí, ktoré sa hlboko týkajú aj žiakov a študentov samých a sú aktuálnymi a kľúčovými spoločenskými otázkami. Súťaž organizuje Asociácia za život a rodinu.  Viac info o súťaži.

Videá