Pozvánka na metodický deň

Pozývame všetkých kňazov, učiteľov náboženstva/náboženskej výchovy a katechétov na metodický deň, ktorý sa uskutoční dňa 11. mája 2022 (streda) na RK CMBF UK, Kapitulská 26, Bratislava (Aula Benedikta XVI.), so začiatkom o 8:00 hod. Je súčasťou diecéznej formácie učiteľa náboženstva a náboženskej výchovy.  Účasť na metodickom dni je potrebné potvrdiť alebo ospravedlniť. Môžete využiť elektronický formulár . Zároveň prosíme tých, ktorí na metodický deň nebudú môcť prísť, aby nám o tom dali vedieť.

 

 

 

 

Program: 

1.ThDr. Tibor Reimer, PhD., SDB

Téma: Predstavenie nového Direktória pre katechézu

 

Prestávka a informácie AKÚ

 

2. PaedDr. Klára Soľanová, PhD.
Téma: Obrazy v živote, život v obrazoch - ako porozumieť reči symbolov

 

Predpokladaný záver: 13.00 hod.

 

Tešíme sa na stretnutie. 

kolektív AKÚ BA