Informácie o Biblickej olympiáde 2021/2022

 
 
Milí učitelia, katechéti, kolegyne, kolegovia,
 
aktuálna situácia neumožňuje prezenčnú formu, povzbudzujeme vás všetkých k zapojeniu sa do súťaže Biblickej olympiády online formou. Súťaž sme pripravili v online priestore (či už budú žiaci v škole alebo doma) a pripájame niekoľko podrobnejších informácií:
- registrácia do dekanátneho (okresného) kola je spustená od 16.1.2022 cez systém EduPage
- registrácia je možná do začiatku dekanátneho (okresného) kola do 22. 3. 2022
- pokyny k súťaži uverejnené na tomto linku
 
 
Pripravujeme: