Domáca liturgia k štedrovečernému stolu.

Ponúkame Vám niekoľko typov na liturgické slávenie pri štedrovečernom stole:

liturgia z portálu zastolom .sk, časť 1

liturgia z portálu zastolom.sk, časť 2

liturgia z portálu lumen.sk

liturgia Vianoc v duchu Katechéz dobrého pastiera

rodinná liturgia pred štedrou večerou (Prof. F. Trstenský) 

 

Prajeme Vám radostné kráčanie vo svetle Ježišovej tváre. Lebo, blažený je ľud, ktorý kráča vo svetle Ježišovej tváre. Raduje sa a jasá... (porov. Ž 89,16) Požehnané slávenie Vianoc.

Kolektív DKÚ BA

 

Súvisiace: 

Videá