Baseň pre Františka - ponuka pre školy aj farnosti

Dávame do pozornosti ponuku KPKC, k zapojeniu žiakov, aj detí z farností do celoslovenského projektu Báseň pre Františka, ktorým si chceme pripomenúť vzácnu návštevu Svätého Otca Františka na Slovensku a najmä jeho príhovory, odkaz Slovákom. Ide o literárno-výtvarný projekt (nie súťaž) určený žiakom základných, stredných škôl, ale aj rodinám vo farnostiach. Na propagáciu projektu je možné využiť priložené plagáty. Bližšie informácie nájdete v priloženom štatúte projektu. KPKC, n. o., má ambíciu vydať zbierku najzaujímavejších príspevkov v knižnej publikácii.