Inovačné vzdelávanie pre učiteľov náboženstva a náboženskej výchovy

 

Milí učitelia náboženstva a náboženskej výchovy,

radi by sme Vás oboznámili s ponukou inovačného vzdelávania pre Vašich zamestnancov, ktoré ponúka Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n. o. v Levoči.

 

Ponúkame tieto programy:
1. Náboženské kompetencie v novom kurikule náboženskej výchovy
2. Ako rozvíjať náboženské kompetencie na hodinách náboženskej výchovy
3. Bioetické otázky v kurikule predmetu náboženská výchova

Bližšie informácie o obsahu vzdelávaní, termínoch a mieste konania nájdete na našej webovej stránke: https://kpkc.sk/  v sekcii Inovačné vzdelávanie

Kontaktná osoba:
0911 812 017 - Mgr. Janka Mišendová
email: metodik@kpkc.sk