Možnosť rozširujúceho štúdia učiteľstva náboženskej výchovy.

Do pozornosti dávame informáciu ohľadom rozširujúceho štúdia učiteľstva náboženskej výchovy na UKF v Nitre.
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre otvorí v septembri trojročné rozširujúce štúdium učiteľstva náboženskej výchovy. Určené je pre učiteľov z praxe, ktorí si chcú doplniť tretí aprobačný predmet. Štúdium zabezpečí Katedra náboženských štúdií na Filozofickej fakulte. Záujemcovia o štúdium môžu svoje prihlášky posielať do 15. augusta 2021 na adresu: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra.
Katedra náboženských štúdií na Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre je nástupníčkou vysokoškolského pracoviska, kde už krátko po Novembri 1989 začali vzdelávať budúcich katechétov. Východiskovou myšlienkou vzniku pracoviska bola snaha jezuitu, pátra Jozefa Opralu, prepojiť možnosti a perspektívy náboženskej výchovy s etikou, pomáhajúcimi profesiami a misijnou činnosťou. Katedra dlhodobo ponúka bakalárske a magisterské štúdium v odbore učiteľstvo náboženskej výchovy v kombinácii s iným predmetom.