Pozvánka na Metodický deň

METODICKÝ DEŇ,

ktorého súčasťou bude aj Veni Sancte sa uskutoční
vo štvrtok 26. augusta 2021
v aule Benedikta XVI. RKCMBF UK, Kapitulská 26, Bratislava

 

 

 

 

 

Program:

  9:00 - VENI SANCTE slávnostná sv. omša v Dóme sv. Martina, hlavný celebrant Mons. ICDr. Stanislav Zvolenský, PhD., bratislavský arcibiskup metropolita.

10.00 – informácie DKÚ pre šk. rok 2021/2022

11.00 – Vybrané knihy Svätého písma Kniha Jozue , Kniha Tobiáš a Skutky apoštolov

             Spoločná téma vybraných kníh – „Putovanie za cieľom“

             Lektor: páter Marek Vaňuš, SVD

12. 30 – predpokladaný záver

 

Účasť je potrebné potvrdiť alebo ospravedlniť. Môžete využiť elektronický formulár.         

Uvedené podujatie je súčasťou diecéznej formácie učiteľa náboženstva a náboženskej výchovy.

Tešíme sa na naše spoločné chvíle a do nastávajúcich dní vyprosujeme veľa zdravia a hojnosť Božích milostí.