Zmena vedenia na Diecéznom katechetickom úrade

Dávame do pozornosti informáciu, že ku dňu 1.7.2021 bol otcom arcibiskupom riadením Diecézneho katechetického úradu  Bratislavskej arcidiecézy poverený Mgr. Andrej Šottník. Do jeho služby v oblasti evanjelizácie a katechizácie mu vyprosujeme milosť kráčať Božími cestami. 

Ďakujeme Mgr. Jánovi Klimentovi za jeho službu na diecéznom katechetickom úrade a v novej službe mu vyprosujeme potrebnú milosť a hojnosť požehnania. 

Kolektív DKÚ