Výsledky celoslovenského kola Biblickej olympiády 2020/2021

V dňoch 26. mája 2021 sa sa konal už 19. ročník celoslovenského kola Biblickej olympiády. Kvôli protipandemickým opatreniam sa olympiáda tentokrát  konala v online priestore. Žiaci základných škôl a študenti stredných škôl  súťažili v dvoch kategóriách. Účastníci celoslovenského kola boli najlepšími riešiteľmi Biblickej olympiády na úrovní diecéz. 

Víťazmi celoslovenského kola BO 2021 v kategórii základné školy sa stalo družstvo zo Spišskej diecézy - ZŠ z Lendaku. Víťazmi celoslovenského kola BO 2021 v kategórii stredné školy sa stalo družstvo zo Žilinskej diecézy - Gymnázium sv. Františka z Assisi Žilina. Družstvo našej arcidiecézy zo ZŠ Štúrova, Malacky sa umiestnilo na deviatom mieste v kategórii základné školy a družstvo z Gymnázia na Grösslingovej ulici v Bratislave sa umiestnilo v kategórii stredné školy na šiestom mieste.

Všetkým srdečne blahoželáme a zároveň vyjadrujeme vďaku učiteľom náboženstva a katechétom, ktorí sa odhodlali aj pre sťažené podmienky súťaže podmienené súčasnou pandemickou situáciou. 

 

Viac informácií o BO 2020/2021