Vyhodnotenie celoslovenskej súťaže Biblia očami detí a mládeže 2020/2021

KPKC zverejnilo výsledky celoslovenskej súťaže Biblia očami detí a mládeže 2020/2021. Vyhodnotenie sa uskutočnilo 18.5. 2021 v Levoči. Našu diecézu reprezentovali prvé tri víťazné práce z každej kategórie. Teší nás umiestnenie troch prác detí, srdečne blahoželáme!
 
1. kategória - Materské školy
 
2. miesto Lucia Cerovská
Tobiáš a Rafael sa vydávajú na cestu
Materská škola Rohožník
Školské námestie 408
906 38 Rohožník
Bratislavská arcidiecéza
 
 
2. kategória - ZŠ 1.- 2. ročník
 
1. miesto Lukáš Cerovský
Obliehanie Jericha na ceste za cieľom
Základná škola Rohožník
Školské námestie 399
906 38 Rohožník
Bratislavská arcidiecéza
 
3. kategória - ZŠ 3.- 4. ročník
 
3. miesto Milica Dinušová
Postavenie pamätných kameňov
Základná škola Rohožník
Školské námestie 399
906 38 Rohožník
Bratislavská arcidiecéza