Rok rodiny Amoris laetitia

Dávame do pozornosti prebiehajúci Rok rodiny Amoris laetitia, počas ktorého budeme v bočnom banneri pravého stĺpca nášho webu uverejňovať materiály vhodné ako inšpirácia pre katechézu rodín. Rok rodiny Amoris laetitia vyhlásil nedeľu Svätej rodiny 27. decembra 2020 Svätý Otec František. Osobitný rok sa koná pri príležitosti 5. výročia vydania posynodálnej apoštolskej exhortácie o láske v rodine Amoris laetitia - Radosť lásky. Začal sa pri príležitosti slávnosti sv. Jozefa 19. marca 2021Rok reflexie nad Amoris laetitia vyvrcholí v júni 2022, keď sa bude v Ríme konať 10. svetové stretnutie rodín. Ako vysvetlil Svätý Otec, bude to špeciálny rok uvažovania nad vzorom manželskej a rodinnej lásky podľa podnetov spomenutého dokumentu a so zreteľom na evanjelizačnú úlohu rodiny. 

Cieľom bude prehĺbiť si poznanie Amoris laetitia, pričom o koordinovanie iniciatív sa bude starať Dikastérium pre laikov, rodinu a život. (spracované podľa TK KBS)

Súvisiace: