Výsledky dekanátneho kola BO 2020/2021

Dňa 10. marca sa uskutočnilo dekanátne kolo Biblickej olympiády. Po prvý krát žiaci súťažili online.  Z celého Slovenska sa zapojilo  1 058 škôl  (789 škôl v 1.kategórii,  249 skôl v 2.kategórii). Našu Bratislavskú arcidiecézu reprezentovalo 36 družstiev za  ZŠ a 12 družstiev za  SŠ.

Do diecézneho kola postupujú družstvá z prvého miesta po dosiahnutí minimálne 60 bodov. 

Blahoželáme všetkým postupujúcim, všetkým úspešným riešiteľom, aj tým, ktorí sa odvážili zúčastniť tohto ročníka v  nezvyčajnej online podobe. Ďakujeme žiakom aj katechétom  za odvahu , za vedomosti, spoluprácu a námahu pri príprave.

 

 

 

VÝSLEDKY

 

1. kategória (základné školy)

dekanát Bratislava - juh 

Spojená škola Svätej Rodiny - ZŠ     

dekanát Bratislava - stred cirkevné školy

Spojená škola sv. Uršule - gymnázium 

dekanát Bratislava - stred štátne školy

ZŠ Nevädzová

dekanát Malacky 

ZŠ Štúrova, Malacky

dekanát Pezinok 

ZŠ J .Kupeckého, Pezinok

dekanát Senec

ZŠ J. G. Tajovského, Senec

 

2. kategória ( stredné školy)

dekanát Bratislava - juh 

Spojená škola Svätej Rodiny - gymnázium

dekanát Bratislava - sever

Gymnázium  L. Sáru

dekanát Bratislava - stred cirkevné školy

Spojená škola  sv. Uršule 

dekanát Bratislava - stred štátne školy

Gymnázium Grösslingová

dekanát Malacky 

Spojená škola sv. Františka Assiského - gymnázium Malacky