Aktuálne informácie k objednávaniu učebníc náboženstva

Milí učitelia NBV/NAB,
 
z KPKC sme dostali nasledovné informácie v súvislosti s objednávaním učebníc na budúci školský rok:
Na portály https://edicnyportal.iedu.sk/Documents/Show/98 je zverejnený zoznam schválených učebníc a PZ pre ktoré Ministerstvo školstva poskytne školám v šk. roku 2021/2022 finančné prostriedky:
- na učebnice a PZ pre 1.-4. ročník ZŠ, východný a západný obrad
- na učebnice s VJM 1.-4. ročník ZŠ
- na PZ pre 5.-9. ročník ŠZŠ katolícke náboženstvo (žiaci s MP)

 
1.r. ZŠ (PZ a učebnica v jednom vydaní, RK, GK, HUN preklad) vydavateľstvo KPKC, objednávky vybavíme priebežne na našom webe https://kpkc.sk/shop/

2.-4. r. ZŠ učebnice východný a západný obrad a VJM, objednávky vybaví vydavateľstvo Spolok sv. Vojtecha - VOJTECH spol s.r.o. V teraz schválenom zozname nájdete aj PZ pre ŠZŠ 5.-9. r. Po telefonickom rozhovore s p. Grochálovou som sa dozvedel, že tieto PZ pre ŠZŠ vydavateľstvo neplánuje vydávať.
- objednávanie učebníc pre 2.-4.r. ZŠ predlžujú o týždeň, teda do 19.04.2021 do 16.00 hod.
Učebnice sa objednávajú na portáli: www.ucebnicenabozenstva.sk

 
5.-9. r. ZŠ a 1.-2. r. SŠ objednávanie predlžujú do 15.06.2021 do 16.00 hod. Dúfajme, že ministerstvo do tohto dňa zverejní zoznam učebníc na ktoré vyčlení finančné prostriedky, a že sa tam budú nachádzať aj tie naše.
email: ucebnice@ssv.sk a t.č. 033/5907723
Upozorňujú, že vydajú len tie učebnice o ktoré bude dostatočný záujem.  Prvý stupeň vedia dodať do konca júna. Ostatné učebnice do konca septembra.

Vo vydavateľstve Don Bosco bude prebiehať objednávanie tak ako doposiaľ. Objednávky si učitelia vybavia cez objednávkový formulár na
https://www.pracovnyzosit.sk/ cena jedného výtlačku je nezmenená 1,60 eur s DPH. Na webe budú aktualizovať informácie práve o tom, že ministerstvo vyčlení finanč. prostriedky zatiaľ pre PZ pre 1. stupeň ZŠ. Ináč je všetko ako minulý rok. Objednávky môžu učitelia realizovať hneď.

Čo sa týka druhého stupňa ZŠ a SŠ máme informáciu, že zoznam ministerstvom preplácaných učebníc a PZ bude zverejnený v júni.

 

Podmienky objednania z SSV sú nasledovné:
"Učebnice si treba objednať do 9. apríla 2021, prostredníctvom nákupu cez e-shop ucebnicenabozenstva.sk.
Prosíme, aby ste pri objednávke vyplnili všetky údaje, len tak vám budeme vedieť bez problémov vystaviť faktúru a objednané učebnice doručiť.
Ceny učebníc sú pevné, nevzťahujú sa na ne nijaké dodatočné zľavy. Faktúra bude priložená v balíku.
Predpokladaný dátum dodania je jún až august 2021.
V prípade, ak o niektoré učebnice nebude dostatočný záujem, vydavateľ si vyhradzuje právo nevydať ich."