BODAM - výtvarná biblická súťaž

Aj  tento rok sa môžete zapojiť do výtvarnej súťaže Biblia očami detí a mládeže 2021. Výtvarné diela nakreslite doma na výkres formátu A3 alebo A4. Výkres formátu A3 sa nesmie prelomiť. Inštrukcie k technikám nájdete v sekcii Biblická olympiáda - výtvarná súťaž.

Téma : Putovanie za cieľom, knihy Starého zákona Jozue a Tobiáš.

Prácu pošlite na adresu DKÚ, Špitálska 7, 814 92 Bratislava 

Termín : 22.3.2021

Práce musia byť označené vizitkou autora, nájdete ju tu.

Pošlite nám aj súhlas so zverejnením práce na našej stránke - tlačivo tu.

 

Ďakujeme za spoluprácu a tešíme sa na vaše výtvarné diela. Kolektív DKÚ BA