Biblická olympiáda - dekanátne kolo online

Tento rok sa dekanátne kolo Biblickej olympiády  uskutoční online. Termín bude jednotný pre ZŠ aj SŠ 10. marca 2021.  Registrácia zostáva otvorená až do dňa súťaže. Zatiaľ je  možné zaregistrovať trojčlenné družstvo cez aplikáciu Edupage. Typy súťažných úloh si budú môcť žiaci vyskúšať na vytvorených skúšobných testoch, ktoré budú včas zverejnené. Povzbudzujeme vás, aby ste využili túto možnosť súťaženia a ponúkli žiakom  novú skúsenosť formou online súťaženia.

Želáme vám veľa úspechov a nový zápal pre čítanie Božieho slova v čase príprav.

Kolektív DKÚ BA

Súvisiace: