Metodický deň zrušený

Milí učitelia náboženstva, katechéti, metodický deň, ktorý sa mal uskutočniť dňa 13. februára 2021 je vzhľadom na opatrenia súvisiace s pandémoiu Covid-19 zrušený.

Prajeme Vám pokoné dni.

kolektív DKÚ BA