Milión detí sa modlí ruženec

Pozývame zapojiť sa  do medzinárodnej modlitbovej iniciatívy Milión detí sa modlí ruženec, dňa 18. októbra 2020, ktorú organizuje pápežská nadácia ACN. V tomto čase sa deti celého sveta zjednotia v modlitbe za pokoj a jednotu vo svete, v ktorom je viac ako 40 krajín sužovaných prebiehajúcim ozbrojeným konfliktom. Cieľom iniciatívy je povzbudiť deti k tomu, aby svojimi vlastnými dostupnými prostriedkami – predovšetkým modlitbou – bojovali za pokoj ľudského srdca a mier vo svojich mestách a krajinách.