Seminár "Metódy práce so Svätým písmom"

Dňa 24. októbra, v čase od 9:00 - 12:00, Diecézny katechetický úrad v spolupráci dp. Mgr. Andrejom Šottníkom  v priestoroch Kapucínskeho kláštora na Župnom nám. 10, v Bratislave organizuje seminár „Metódy práce so Svätým písmom“. Možnosť prihlásiť sa na: bibliaprevsetkych@gmail.comAktuálne informácie ohľadom uskutočnenia seminára  v závislosti od aktuálnej situácie súvisiacej s pandémiou Covid-19 sledujte na našom webovom portáli. Ďakujeme za pochopenie.

Seminár je určený pre učiteľov náboženstva, ktorí pripravujú žiakov na Biblickú olympiádu, záujemcov, ktorí sa chcú pripravovať na biblickú súťaž Biblia pre všetkých, pre animátorov spoločenstiev, katechétov vo farnosti, ktorí pracujú s Božím slovom. Cieľom seminára je získať poznatky o niektorých metódach práce s Božím slovom, ako mu cez konkrétne metódy porozumieť, prijať ho do srdca a uskutočňovať ho. V rámci dopoludnia si účastníci niektoré vybrané metódy budú môcť prakticky vyskúšať.  

 

Súvisiace: