Nové číslo časopisu Katechéta

Dávame do pozornosti nové číslo elektronického časopisu Katechéta. Časopis Katechéta je určený pre vnútornú potrebu katechétov Bratislavskej arcidiecézy. V novom čísle časopisu nájdete o.i. úvodný príhovor o. Janka Klimenta, riaditeľa Diecézneho katechetického úradu BA, príhovory otca biskupa Mons. Jozefa Haľka, články vzdelávacieho charakteru a aktuálne informácie. Časopis nájdete aj v prílohe.