Pozvánka na Metodický deň

 

 

METODICKÝ DEŇ

ktorý sa uskutoční
vo štvrtok 27. augusta 2020
v aule Benedikta XVI. RKCMBF UK, Kapitulská 26, Bratislava

 

 

 

Program:
09.00 – VENI SANCTE v Dóme sv. Martina
10.00 – informácie DKÚ pre šk. rok 2020/2021
11.00 – Vybrané knihy Svätého písma pre Biblickú olympiádu - Kniha Exodus 1 - 24, Kniha proroka Jonáša a Evanjelium podľa Jána.
             Spoločná téma vybraných kníh – „Z tmy do svetla.“
             Lektor: ThDr. Ing. Dagmar Kráľová, PhD.
12. 30 – predpokladaný záver

 

Účasť je potrebné potvrdiť alebo ospravedlniť. Môžete využiť elektronický formulár.

Uvedené podujatie je súčasťou diecéznej formácie učiteľa náboženstva a náboženskej výchovy.
Tešíme sa na naše spoločné chvíle a do nastávajúcich dní vyprosujeme veľa zdravia a hojnosť Božích milostí.

Mgr. Ján Kliment, riaditeľ DKÚ