Aktualizácia oznamov o objednávaní učebníc a PZ na školský rok 2020/2021

 
Milí katechéti,
prinášame Vám niekoľko informácií ohľadne objednávania učebníc. Je ešte veľa nejasností a nezodpovedaných otázok, ale zatiaľ je dôležité to, aby školy zahrnuli do svojich objednávok učebnice a pracovné zošity náboženskej výchovy pre 1. - 4. ročník, nakoľko objednávky zaslané na Edičný portál MŠ v októbri 2019 sa rušia, nebudú vybavené.
Ministerstvo školstva poskytne základným školám na zakúpenie schválených učebníc a pracovných zošitov pre 1. – 4. ročník na budúci školský rok finančný príspevok. (Pre ŠZŠ aj pre ďalšie ročníky, pre 5. ročník ZŠ iba na učebnice cudzieho jazyka.) Z tohto príspevku môžu byť zakúpené aj učebnice a pracovné zošity na NBV.
Pre 1. ročník je v ponuke iba nový pracovný zošit „Radostná cesta lásky“ od autorky Daniely Balážovej. Vydavateľom je Katolícke pedagogické a katechetické centrum. Cena pracovného zošita je 4,95 €. Túto oveľa vyššiu cenu, na akú sme boli zvyknutí vysvetľuje to, že je to vlastne farebná, interaktívna pracovná učebnica. Takýto termín však Ministerstvo školstva nepozná a nakoľko prváci budú do tejto pracovnej učebnice kresliť (a neskôr aj písať) a na konci roka ju nebudú odovzdávať, tak sa dohodlo, že sa bude nazývať pracovný zošit. Pre informáciu: nájdete tu 24 kapitol a má 71 strán.
Vydavateľom Pracovného zošita pre 1. ročník je Katolícke pedagogické a katechetické centrum v Levoči, www.kpkc.sk, kpkc@kpkc.sk Dá sa objednať aj on-line shope KPKC: https://kpkc.sk/shop/

V súvislosti s učebnicami pre druhý až štvrtý ročník vydal SSV nasledujúce stanovisko: "Súčasnú zložitú situáciu, ktorú nespôsobil SSV, nebude môcť Spolok svätého Vojtecha vydať učebnice náboženskej výchovy na najbližší školský rok 2020/2021. V prípade, že liberalizácia trhu s učebnicami bude aktuálna aj v budúcnosti, na jar 2021 pripravíme špeciálny portál na objednávanie učebníc a vydáme tie učebnice náboženstva, o ktoré školy prejavia záujem tak, aby boli včas dostupné a dodané do škôl na školský rok 2021/2022. Ďakujeme za pochopenie."

Vydavateľom pracovných zošitov je Vydavateľstvo don Bosco, Bratislava, www.donbosco.sk, donbosco@donbosco.sk. Ich cena sa nezmenila: 1,60 €/ks.
Objednávanie učebníc majú na starosti školy. Ak Vás ešte kompetentní neoslovili, pripomeňte im, aby na predmet náboženská výchova nezabudli (záujem o vyučovanie ETV/NBV v budúcom školskom roku školy už mali zistiť, čiže počty by mali byť známe).