Vyhodnotenie celoslovenskej súťaže Biblia očami detí a mládeže

Dňa 3.6.2020 sa v priestoroch Katolíckeho pedagogického a katechetického centra v Levoči uskutočnilo vyhodnotenie celoslovenskej súťaže Biblia očami detí a mládeže. Súťaž je zameraná na zobrazenie Svätého písma a jeho miesta v živote človeka a v dejinách ľudstva z pohľadu dieťaťa, či mladého človeka. Cieľom je nápaditosť a originálnosť vnímania Svätého Písma, nie kopírovanie známych ilustrovaných biblických výjavov. Hlavná téma “Z tmy do svetla” vychádzala z kníh Svätého písma určených pre tento školský rok, a to: Exodus 1 až 24 kapitola, Kniha proroka Jonáša a Evanjelium podľa Jána. 

V celoslovenskom kole biblickej súťaži BODAM - "Biblia očami detí a mládeže 2019/2020" získal z Bratislavskej arcidiecézy Ján Drábek zo Spojenej školy sv. Františka z Assisi 3. miesto v 4. kategórii. Názov práce: Krv veľkonočného baránka.

Srdečne blahoželáme. 

Výsledkovú tabuľku si môžete pozrieť v prílohe.

Vyhodnotenie apolu s víťaznými prácami si nájdete na tomto linku.