Katechetické inšpirácie na máj - mesiac Panny Márie

Z príležitosti mesiaca máj, kedy sme pozvaní svoju pozornosť viacej sústrediť na Pannu Máriu. Ponúkame Vám pomôcky na katechézu v rodine i vo farnosti aj na školské vyučovanie náboženstva.

 

 

 

 

Ruženec- pracovný list pre deti 

Deň matiek        

Modlitba ruženca      

Posvätný ruženec v rodinách s deťmi    

Máj, mesiac Panny Márie - v prílohe

Katechezy.sk 

Panna Mária - naša matka | MINÚTKA S PÁPEŽOM FRANTIŠKOM 7 

Katechézy o Márii     

Katecheza FDC   

Rok Sedembolestnej Panny Márie - ponuka materiálov z DKÚ Spišská Nová Ves             

Mária - vzor viery v ťažkostiach - Pre mládež | Animátor.sk

Fatimské deti pracovný list RKFÚ Zákamenné              

DKÚ Nitra 

Príbeh z Fatimy + večeradlo s deťmi       

 

České

Panna Maria - pracovní listy - Víra pro děti          

Súvisiace: