Časopis Katechéta

Dávame do pozornosti nové číslo elektronického časopisu Katechéta. Časopis Katechéta je určený pre vnútornú potrebu katechétov Bratislavskej arcidiecézy. V novom čísle časopisu nájdete o.i. aj článok Mgr. Kataríny Brezovej na tému "Základné východiská katechézy detí predškolského veku", novú rubriku  Rok Božieho slova - kde postupne predstavíme vybrané metódy čítania Božieho slova. V novom čísle nechýba ani ďalšia z úvah na ročnú tému Christus vivit, ktorú pripravil don Jozef Luscoň, SDB. Časopis nájdete aj v prílohe.