Stanovisko KPKC k Biblickej olympiáde 2019/2020

Stanovisko KPKC k Biblickej olympiáde 2019/2020:

Z dôvodu súčasnej krízovej situácie spojenej so šírením nákazy koronavírusom na Slovensku a zodpovedného prístupu k nášmu zdraviu a zdraviu tých, s ktorými sa stretávame, organizovanie Biblickej olympiády 2019/2020 rušíme. Po zasadnutí členov tímu prípravy BO Vás budeme informovať o budúcom ročníku a jeho špecifikách. Je nám ľúto, že tentokrát sa olympiáda, aj keď sme sa na ňu veľmi tešili, neuskutoční. Veríme, že Pán Boh to obráti na dobré a všetky vedomosti Vašich žiakov dokážeme spoločne zúžitkovať v praktickom živote.

Všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom zapojili do prvého školského kola odovzdajte našu vďaku a pozdrav. 

Mgr. Roman Vitko, PhD., riaditeľ KPKC, n.o.